Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn December 14, 2017 16:48:19 December 14, 2017 16:48:19 <![CDATA[ Những điểm cần lưu ý khi hướng dẫn về án treo theo quy định của BLHS 2015 ]]>
Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP (Nghị quyết 01) của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giúp cho Thẩm phán, Hội thẩm đỡ khó khăn hơn trong quyết định về án treo. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/nhung-diem-can-luu-y-khi-huong-dan-ve-an-treo-theo-quy-dinh-cua-blhs-2015-237158.html December 14, 2017 06:03:39
<![CDATA[ Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải: Nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ Tòa án Việt Nam ]]>
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về pháp luật, TANDTC đã phối hợp với Tổ chức tài chính (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) tổ chức Tọa đàm giới thiệu Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/so-tay-phap-luat-ve-trong-tai-va-hoa-giai-nguon-tu-lieu-tham-khao-huu-ich-cho-can-bo-toa-an-viet-nam-237122.html December 13, 2017 15:10:44
<![CDATA[ BLHS năm 2015: Nhiều thay đổi lớn về chính sách hình sự ]]>
Thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, BLHS năm 2015 đã bổ sung chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; điều chỉnh nhiều chính sách hình sự phù hợp với đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/blhs-nam-2015-nhieu-thay-doi-lon-ve-chinh-sach-hinh-su-237100.html December 13, 2017 11:42:17
<![CDATA[ Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp tháng 12/2017 ]]>
Từ ngày 12 đến 15/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp để xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-dong-tham-phan-tandtc-to-chuc-phien-hop-thang-12/2017-237008.html December 12, 2017 16:45:33
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Hoàn thành vượt chỉ tiêu trên nhiều mặt công tác ]]>
Trong năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đã thụ lý và giải quyết 8.037/9.167 vụ, việc các loại, đạt 87,67%; chất lượng giải quyết, xét xử các loại án ngày càng được nâng cao; không có án oan sai, án tồn đọng, sau xét xử không có khiếu nại gây bức xúc. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-ca-mau-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-tren-nhieu-mat-cong-tac-236898.html December 12, 2017 08:11:02
<![CDATA[ BLHS năm 2015: Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp ]]>
Báo Công lý trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC về những sửa đổi, bổ sung lớn của BLHS năm 2015. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/blhs-nam-2015-tiep-tuc-the-che-hoa-chu-truong-cua-dang-ve-cai-cach-tu-phap-236826.html December 11, 2017 11:24:04
<![CDATA[ TANDTC họp giao ban công tác tháng 12/2017 ]]>
Ngày 8/12, lãnh đạo TANDTC và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC đã tổ chức giao ban công tác dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-hop-giao-ban-cong-tac-thang-12/2017-236606.html December 08, 2017 16:47:58
<![CDATA[ TAND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn Hội thẩm nhân dân ]]>
Từ ngày 07-08/12 tại thành phố Thanh Hóa, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 2 năm 2017. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-thanh-hoa-to-chuc-tap-huan-hoi-tham-nhan-dan-236482.html December 07, 2017 17:00:03
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh: Thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp ]]>
Trong năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-bac-ninh-thuc-hien-tot-cac-yeu-cau-ve-cai-cach-tu-phap-236382.html December 07, 2017 06:09:40
<![CDATA[ TAND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng: Thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ ]]>
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của hệ thống TAND, nhiều năm qua, TAND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng luôn là một tập thể điển hình trong việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua, nâng cao chất lượng xét xử. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-huyen-thuy-nguyen-hai-phong-thi-dua-la-dong-luc-thuc-day-hoan-thanh-nhiem-vu-236354.html December 06, 2017 18:25:54