Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn January 22, 2018 19:02:01 January 22, 2018 19:02:01 <![CDATA[ Bảo đảm việc tranh tụng trong tố tụng hành chính ]]>
Nhằm bảo đảm việc tranh tụng trong tố tụng hành chính (TTHC) đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp như Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, cần phải xác định rõ và đầy đủ hơn quyền và nghĩa vụ của bên khởi kiện và bên bị kiện. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/bao-dam-viec-tranh-tung-trong-to-tung-hanh-chinh-241586.html January 22, 2018 06:08:49
<![CDATA[ TAND tỉnh Cà Mau: Triển khai công tác năm 2018 và công bố bổ nhiệm Phó Chánh án ]]>
Ngày 19/01 vừa qua, TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 và Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh cho ông Trần Trọng Nhân. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-tinh-ca-mau-trien-khai-cong-tac-nam-2018-va-cong-bo-bo-nhiem-pho-chanh-an-241566.html January 21, 2018 15:23:22
<![CDATA[ Chánh án Nguyễn Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác TAND tỉnh Bắc Ninh ]]>
Hôm nay (20/1), TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-nguyen-hoa-binh-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-tand-tinh-bac-ninh-241498.html January 20, 2018 20:43:26
<![CDATA[ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học bảo vệ thành công đề án xử lý vi phạm BHXH ]]>
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TANDTC đã bảo vệ thành công thuyết minh Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/vu-phap-che-va-quan-ly-khoa-hoc-bao-ve-thanh-cong-de-an-xu-ly-vi-pham-bhxh-241422.html January 20, 2018 08:49:36
<![CDATA[ TAND tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác năm 2018 ]]>
Ngày 19/1, TAND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-tinh-quang-ninh-trien-khai-cong-tac-nam-2018-241382.html January 19, 2018 20:19:05
<![CDATA[ TAND tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác năm 2018 ]]>
Ngày 19/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018. Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Du đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-ha-tinh-trien-khai-cong-tac-nam-2018-241364.html January 19, 2018 17:29:56
<![CDATA[ TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 2017 và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ ]]>
Sáng nay (19/1), TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-tinh-quang-nam-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-2017-va-don-nhan-co-thi-dua-chinh-phu-241346.html January 19, 2018 15:11:34
<![CDATA[ TAND TP Đà Nẵng triển khai công tác năm 2018 ]]>
Ngày 19/1, TAND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-tp-da-nang-trien-khai-cong-tac-nam-2018-241338.html January 19, 2018 14:25:48
<![CDATA[ Phó Chánh án Lê Hồng Quang dự hội nghị triển khai công tác TAND tỉnh Bình Dương ]]>
Ngày 18/1, TAND hai cấp tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2018. Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC đến dự và chỉ đạo hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/pho-chanh-an-le-hong-quang-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-tand-tinh-binh-duong-241312.html January 19, 2018 11:33:39
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Gia Lai: Góp phần giữ vững trật tự an ninh chính trị trên địa bàn ]]>
Ngày 18/1, Phó Chánh án TANDTC-Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương Nguyễn Văn Hạnh đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 tại TAND tỉnh Gia Lai. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-gia-lai-gop-phan-giu-vung-trat-tu-an-ninh-chinh-tri-tren-dia-ban-241222.html January 18, 2018 20:14:23