Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn July 22, 2018 09:56:02 July 22, 2018 09:56:02 <![CDATA[ TAND tỉnh Hà Tĩnh: Khắc phục khó khăn, trở thành điểm sáng trong công tác xét xử ]]>
Ngày 21/7, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc tại TAND tỉnh Hà Tĩnh. Chánh án TANDTC ghi nhận những thành tích TAND hai cấp Hà Tĩnh đã đạt được và yêu cầu phát huy những thành tích đã đạt được để trở thành điểm sáng trong công tác xét xử. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-tinh-ha-tinh-khac-phuc-kho-khan-tro-thanh-diem-sang-trong-cong-tac-xet-xu-261666.html July 21, 2018 22:21:16
<![CDATA[ TAND tỉnh Ninh Bình sơ kết công tác thi đua khen thưởng ]]>
Vừa qua, TAND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và giao ban quý III của TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-tinh-ninh-binh-so-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-261542.html July 20, 2018 15:53:06
<![CDATA[ Chánh án TANDTC làm việc với TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh ]]>
Ngày 19/7, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-lam-viec-voi-tand-hai-cap-tinh-tay-ninh-261414.html July 19, 2018 16:27:30
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang: Từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ]]>
TAND tỉnh Tuyên Quang phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-tuyen-quang-tung-buoc-nang-cao-chat-luong-tranh-tung-tai-phien-toa-261308.html July 19, 2018 07:05:23
<![CDATA[ Phối hợp chặt chẽ để thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án ]]>
TANDTC sẽ chỉ đạo Tòa án các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự để thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/phoi-hop-chat-che-de-thi-hanh-cac-ban-an-quyet-dinh-co-hieu-luc-cua-toa-an-261274.html July 18, 2018 20:04:51
<![CDATA[ Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xét xử các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ]]>
Ngày 18/7, tại Hà Nội, được sự hỗ trợ của Đại sứ Hoa Kỳ, TANDTC tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xét xử các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-xet-xu-cac-toi-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-261276.html July 18, 2018 20:00:12
<![CDATA[ Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ tiếp Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ ]]>
Chiều ngày 17/7/2018, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam đã tiếp Ngài Houston, Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/pho-chanh-an-nguyen-tri-tue-tiep-tham-phan-lien-bang-hoa-ky-261238.html July 18, 2018 15:38:54
<![CDATA[ Xử lý trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội ]]>
BLHS năm 2015 có những quy định sửa đổi, bổ sung về vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/xu-ly-trach-nhiem-hinh-su-nguoi-chua-thanh-nien-pham-toi-261106.html July 17, 2018 15:55:45
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Bình Định: Phấn đấu vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2018 ]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù số lượng án tăng so với cùng kỳ năm 2017, các vụ tranh chấp cũng ngày càng phức tạp, song chất lượng giải quyết, xét xử các loại án của TAND hai cấp tỉnh Bình Định không ngừng được nâng cao. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-binh-dinh-phan-dau-vuot-cac-chi-tieu-thi-dua-nam-2018-261014.html July 17, 2018 06:10:44
<![CDATA[ TAND tỉnh Bến Tre: Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ]]>
Thực hiện chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, ngày 13/7, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-ben-tre-to-chuc-hoi-thao-nang-cao-chat-luong-tranh-tung-tai-phien-toa-260790.html July 14, 2018 16:19:01