Báo Công lý
Thứ Ba, 16/1/2018
Cơ quan an ninh điều tra vào cuộc Cơ quan an ninh điều tra vào cuộc
Sau khi nhận được đơn kêu cứu của một số gia đình có người thân đang bị bóc lột sức lao động tại Nga, Báo Công lý đã vào cuộc điều tra làm rõ và đăng loạt bài “Có hay không chuyện lừa đảo người lao động” (số 40 ra ngày 18-5-2011) và bài “Người trở về, nỗi đau còn đó” (số 42 ra ngày 25-5-2011).
Sự kiện nổi bật